Salgsbetingelser og Frakt

Generelt
Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer fra nettbutikken. Kundens ordrebekreftelse/bestilling utgjør sammen med disse betingelser det samlede avtalegrunnlaget for handelen.
Betingelser her gjelder kun for salg i Norge. Evt. fraktomkostninger til Svalbard og Jan Mayen må tas over telefon eller e-post etter ordreregisrering. Kunder utenfor dette området må henvende seg til oss pr. brev, e-post eller telefon. Salg til forbrukere er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven og angrerettsloven. AndeanWool AS er ansvarlig for transaksjoner via evt. betalingskort gjennom nettsiden. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

Betaling og sikkerhet
Når du betaler med kort blir kjøpesummen reservert på din konto når du sender bestillingen. Summen blir imidlertid ikke trukket fra kontoen før produktene sendes fra oss. Du vil motta en e-post på adressen du oppgav ved bestilling når din ordre er ferdig behandlet og sendt fra oss.

Priser
Prisene inkluderer 25% merverdiavgift. Dersom merverdiavgiften, skatter eller andre avgifter endres vil våre priser endres tilsvarende.

Bestilling/Frakt/Levering
Bestillinger sendes fortløpende etter som de kommer inn. Dette gjelder for varer som er på lager. Varene sendes med Bring/Posten. Bestillingsvarer som må produseres leveres etter nærmere avtale. Alle bestillinger betraktes som bindende. Frakt er gratis på alle bestillinger over NOK 700,- og belastes med NOK 80,- for bestillinger på opp til NOK 700,-

Angrerett
Du har en angrerett på 14 dager på dine kjøp hos AndeanWool.no. I denne perioden har du angrerett som innebærer at du har mulighet til å, uten andre forpliktelser fra din side enn transportkostnadene, returnere varene du har mottatt. Hvis du ønsker å benytte deg av angreretten må du returnere varene uskadede og ubrukte i originalemballasjen. Vennligst kontakt oss via kontaktskjemaet hvis det gjelder en vare du har tatt i bruk. Ved en eventuell tvist kan du henvende deg til Forbrukerrådet eller det lokale forbrukerkontoret for å få hjelp. Vennligst legg ved utfylt angrerettskjema sammen med varene du returnerer. Hvis du har valgt faktura eller delbetaling som betalingsmåte vil vi trekke fra varene du har returnert på din faktura. Hvis du har valgt kortbetaling som betalingsmåte vil vi refundere beløpet til din bankkonto. Vi vil refundere beløpet du har betalt for varene innen 14 dager etter at vi har mottatt varene i retur.

Mangel ved varen
Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år. Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren. Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Konfliktløsning
Klager rettes til Andeanwool AS innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no..

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

Bytte
Hvis du ønsker å bytte varer kjøpt i nettbutikken kan du benytte deg av angreretten og returnere varene du ønsker å bytte innen fristen (14 dager). Varene du ønsker å bytte til kan bestilles på vanlig måte i nettbutikken.

Reklamasjon
Dersom du skulle oppleve å få en skadd vare, vennligst kontakt oss og beskriv detaljert hva feilen går ut på. Vi betaler returfrakten ved en eventuell retur av vare på grunn av reklamasjon. Ved en eventuell tvist følger vi Forbrukertvistuvalgets avgjørelser. Ved behov for reklamasjon vennligst benytt kontaktskjema.

Force majeure
Skulle det oppstå en situasjon som gjør det umulig for oss å oppfylle sine forpliktelser i denne avtalen, og som etter vanlige kjøpsrettslige regler regnes som Force Majeure opphører den rammede parts forpliktelser så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer. Som Force Majeure egnes eksempelvis lovendring, arbeidskonflikt, streik, lockout eller andre omstendigheter som partene ikke råder over, slik som krig, opprør, brann, eksplosjon eller inngrep fra offentlige myndigheter. Det samme gjelder ved plutselig endring av krav til merking av produkter, varseltekster, salgsforbud eller beslutning fra myndigheter som påvirker markedet og produkter i negativ retning eller unormal nedgang i markedet.

Minimumsalder
For å handle i vår nettbutikk må du ha fylt 18 år. Er du under 18 år kan du få en myndig, f.eks. en foresatt, til å handle for deg.

Opplysninger gitt i nettbutikken
AndeanWool AS understreker at fargene på produktbildene anses som en indikasjon på produktets farge. Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Om ikke annet er nevnt, varer tilbud/salg så lenge lageret rekker.